Korona-venn

En samtalepartner kan gjøre vanskelige tider enklere å håndtere

Trenger du noen å snakke med? Eller har du et ønske om å hjelpe noen ved å gi litt av din tid og ditt overskudd gjennom en telefonsamtale? En koronavenn kan bringe trygghet og glede inn i livet til mennesker som føler seg ensomme, bekymret og ønsker noen å snakke med.

 1. Registrer deg som koronavenn
 2. Motta en tekstmelding med navn og telefonnr til din koronavenn
 3. Ring hverandre <3
 4. Dere bestemmer selv hvordan den videre kontakten skal foregå

Fem tips til den gode samtalen

 1. Lytting er godt nok. Ikke alle vanskeligheter løses så lett, og man kommer langt med forståelse.
 2. Still åpne spørsmål som gir den andre mulighet til å fortelle på sin måte.
 3. Små oppsummeringer av det den andre har sagt, sikrer din egen forståelse og viser at du ønsker å forstå.
 4. Verken stillhet, tårer eller usikkerhet er farlig. Det er plass til stillhet i en god samtale. Om du ikke vet hva du skal si - si det.
 5. Du er god nok som du er. Det trenger ikke være vanskelig - ofte er en helt hverdagslig prat akkurat det som trengs. Og er du usikker - spør!
Det er for tiden mange som ønsker å ringe andre, og ikke like mange som ønsker å bli ringt opp. Det kan derfor ta noe tid å motta en SMS med nummeret til din korona-venn.

Bli en Korona-vennKjøreregler for en trygg relasjon

 1. Avklar behovet. Er det å få lufte tanker, å snakke om løst og fast, eller å få råd til en konkret utfordring?
 2. Avklar forventninger. Hvor hyppig kontakt ønsker dere? Hvor mye tid skal vies til dette?
 3. Grensesetting gir trygghet. Du verken kan eller skal være alt for den andre.
 4. Husk at du ikke er en fagperson. Ved krevende problemstillinger/situasjoner skal du vise til profesjonelle tjenester.